S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3KATALÓG DOR-SPORTKatalóg DOR-SPORT  ... arr3Spoločenské hry - exteriérovéDo našej ponuky sme pridali exteriérové spoločenské hry ...

KONTAKTY

DOR - SPORT s.r.o.
Bruzovice 247
Sedliště 73936
tel: +420608728802, +420777827229, +420777827225
dorsport(a)dorsport.cz
IČ: 60774151 DIČ: CZ60774151


GDPR

Podmienky Ochrana osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

(ďalej len: "GDPR") je     DOR-SPORT s.r.o.  IČO 60774151 so sídlom Bruzovice 247, 739 36 Sedliště

(ďalejlen: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú e-mail: dorsport@dorsport.cz

Telefón: 00420 595 170 800 , 00420 607 687 298

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby;

identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo

identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné

údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú,

genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal

na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi

Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné

vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným

požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné

zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a

správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu záruky).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb

na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Webareal) a ďalšie služby v súvislosti s

prevádzkovaním eshopu, zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo

medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15

GDPR,

právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18

GDPR.

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa

domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie

osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v

listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený

a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov

zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

DOR-SPORT s.r.o.

 

YzVhMDc1OW