S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3KATALÓG DOR-SPORTKatalóg DOR-SPORT  ... arr3Spoločenské hry - exteriérovéDo našej ponuky sme pridali exteriérové spoločenské hry ...

KONTAKTY

DOR - SPORT s.r.o.
Bruzovice 247
Sedliště 73936
tel: +420608728802, +420777827229, +420777827225
dorsport(a)dorsport.cz
IČ: 60774151 DIČ: CZ60774151

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Článok 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

( 1.1 . ) Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len obchodné podmienky ) platia pri nákupe v internetovom obchode www.dorshop.sk , prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou DOR - SPORT sro , IČO 60774151, DIČ: CZ60774151, so sídlom Bruzovice 247 , 739 36 Sedliště , zapísanou v obchodným registra , vedeným Krajským súdom v Ostrave , oddiel C , vložke 7019.                                                             Číslo účtu: SK2975000000004020816849 / CEKOSKBX - Československá obchodná banka, a.s.

 

( 1.2 . ) Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi DOR - SPORT sro , ako predávajúcim , na jednej strane a kupujúcim na strane druhej . Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky . Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č 40 / 1964 Zb . , Občiansky zákonník , a zákonom č 634 / 1992 Z. z . , O ochrane spotrebiteľa . Že je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ , riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č 513/1991 Zb . , Obchodný zákonník , všetko v znení neskorších predpisov .

 

Článok 2.

VYMEDZENIE POJMOV

 

( 2.1 . ) Spotrebiteľskú zmluvou sa podľa občianskeho zákonníka rozumie okrem iného aj zmluva kúpna , ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ .

 

( 2.2 . ) Predávajúcim alebo tiež prevádzkovateľom obchodu je obchodná spoločnosť DOR - SPORT sro , bližšie špecifikovaná v ust 1.1 týchto obchodných podmienok . Predávajúci koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby .

 

( 2.3 . ) Internetovým obchodom čiže webom predávajúceho , prostredníctvom ktorého prebieha predaj a nákup tovaru , sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie www.dorshop.cz .

 

( 2.4 . ) Zákazníkom je kupujúci . Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci , ktorý je spotrebiteľ , a kupujúci , ktorý spotrebiteľom nie je .

 

( 2.5 . ) Kupujúci , ktorý je spotrebiteľom ( ďalej len spotrebiteľ ) , je osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti . Je to fyzická alebo právnická osoba , ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami .

 

( 2.6 . ) Kupujúci , ktorý nie je spotrebiteľom ( ďalej len kupujúci nie spotrebiteľ ) , je osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami .

 

( 2.7 . ) Kupujúcim sa podľa predchádzajúceho ustanovenia znamená aj všetky štátne inštitúcie a správne úrady , ktoré využívajú tovar k verejným účely . Typickými príkladmi takýchto inštitúcií sú najmä školy a iné školské zariadenia , krajské úrady atď

 

( 2.8 . ) Kupujúci podľa ust 2.6 a 2.7 týchto obchodných podmienok sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu , ktoré sa ho týkajú . Vzťahy medzi týmto kupujúcim a predávajúcim , ktoré nie sú upravené obchodnými podmienkami , sa riadia obchodným zákonníkom .

 

Článok 3.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

( 3.1 . ) Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.dorshop.cz sú záväzné . Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami , ako aj reklamačným poriadkom .

 

( 3.2 . ) Na platné objednanie zákazník vyberie tovar , riadne vyplní objednávkový formulár , tj všetky formulárom predpísané údaje a náležitosti na identifikáciu tovaru a zákazníka , a objednávku odošle .

 

( 3.3 . ) Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na web . Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom . Predávajúci prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu informatívnym e - mailom na jeho e ??- mailovú adresu , na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

 

( 3.4 . ) Ak je kupujúcim ne- spotrebiteľ , návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená ( vzniká ) momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom .

 

( 3.5 . ) Vzniknutú zmluvu ( vrátane dohodnutej ceny ) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo za podmienok , v týchto obchodných podmienkach uvedených .

 

( 3.6 . ) Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku . Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho , možno zmluvu uzavrieť aj v inom - pre strany zrozumiteľnom - jazyku .

 

Článok 4.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ METÓDY

 

( 4.1 . ) Ceny tovaru sú platné v čase objednávky . Predávajúci upozorňuje , že do samotnej ceny tovaru , ktorá je uvedená na webe , nie sú zahrnuté poplatky , ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť ( napr. dopravné atď ) . Všetky ceny , vrátane tých akčných , platí až do odvolania alebo vyčerpania zásob . Zľavy v akcii , akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nie je možné kombinovať a nemožno ich ani kumulovať .

 

( 4.2 . ) Platobnými metódami sú :

 

( 4.2.1 . ) Platba na dobierku ( v hotovosti pri prevzatí tovaru ) . V takom prípade zákazník tovar zaplatí až pri jeho dodaní priamo doručiteľovi ( TOPTRANS , Českej pošte , prípadne aj iným ) . Neprevezme kupujúci tovar dôvodov ležiacich na jeho strane ( napr. aj napriek dohodnutému termínu v mieste doručenia tovaru nie je osobne prítomný alebo nie je prítomná kupujúcim určená osoba alebo pre neschopnosť uhradiť kúpnu cenu , atď ) , nesie kupujúci náklady spojené s dopravou v plnej výške .

( 4.2.2 . ) V hotovosti pri osobnom odbere . Túto možnosť môže kupujúci zvoliť pri osobnom odbere v mieste, ktoré zvolí predávajúci , najmä sa jedná o jeho vyššie uvedené sídlo alebo miesto prevádzkarne . V tomto prípade predávajúci prijíma platbu iba v hotovosti a v slovenských korunách . Platba kreditnými kartami nie je v tomto prípade možná . Pokiaľ si zákazník nevyzdvihne tovar do 14 dní odo dňa prijatia potvrdenia o pripravenie tovaru k odberu , bude jeho objednávka stornovaná .

( 4.2.3 . ) Platba faktúrou . Táto platobná metóda musí byť zákazníkom dohodnutá do poznámky pri objednávke a vzťahuje sa najmä pre kupujúcich , uvedené v ust 2.7 týchto obchodných podmienok .

 

( 4.3 . ) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu platobných metód .

 

( 4.4 . ) Platba tovaru na splátky nie je možná .

 

( 4.5 . ) Pre prípad omeškania kupujúceho s platbou je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu popri zákonného úroku z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške nutných nákladov na vymáhanie pohľadávky .

 

Článok 5.

DODACIE PODMIENKY

 

( 5.1 . ) Tovar na dobierku sa zasiela prostredníctvom spoločností Slovenskej pošty a Toptrans . Cena za dopravu sa odvíja od platných cenových taríf týchto spoločností . U vybraných strojov Kettler ponúka predávajúci dopravu ZADARMO . V takom prípade sa tovar zasiela spoločnosťou Toptrans . V ostatných prípadoch si spôsob dopravy , tj či prostredníctvom Slovenskej pošty alebo spoločnosti Toptrans , vyberá zákazník . Túto skutočnosť je zákazník povinný uviesť pri odoslaní objednávky alebo kedykoľvek potom , avšak ešte pred tým , než je tovar vyexpedovaný , a to buď písomne ??, e - mailom alebo telefonicky . Ak tak zákazník neurobí , bude tovar automaticky dopravený prostredníctvom spoločnosti , ktorá v danom prípade vyjde pre zákazníka najlacnejšie, samozrejme s ohľadom na veľkosť a rozmery tovaru .

 

( 5.2 . ) Prostredníctvom Slovenskej pošty sa zasiela tovar menších rozmerov , ako sú napríklad siete , balóny ai Prostredníctvom TOPTRANS sa zasiela tovar objemnejšieho charakteru , napr bránky , dosky na basketbal atď Akonáhle je tovar dostupný u predávajúceho , je tovar spravidla za 1 až 2 pracovné dni odovzdaný dopravcom uvedeným v tomto ustanovení , popr . iným . U každého tovaru je v podrobnom popise uvedená možnosť , akým prepravcom možno tovar odoslať .

 

( 5.3 . ) Dopravu tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty nepoužívame

 

( 5.4 . ) Doprava tovaru prostredníctvom Toptrans . Doba dodania je do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru . Orientačnú cenu dopravy možno nájsť na tejto adrese . Miestom nakládky sa rozumie Bruzovice , PSČ 739 36 , a miesto vykládky zadá zákazník .

 

( 5.5 . ) V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí , ktoré sa týkajú čiastky za dopravu , sa môže zákazník obrátiť na predávajúceho na jeho na mailovú adresu obchod@dorshop.sk . V takom prípade musí zákazník uviesť miesto , kam má byť tovar zaslaný , a predávajúci následne odpovie , v akej približnej výške bude cena dopravy .

 

( 5.6 . ) Dopravu tovaru na území Slovenská republiky zabezpečuje Toptrans.

 

( 5.7 . ) Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári .

 

( 5.8 . ) Ak je tovar dodaný prepravnou službou ( Toptrans , popr. Inú ) , je kupujúci povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky ( počet balíkov , neporušenosť lepiacej pásky , poškodenie krabice ) podľa priloženého prepravného listu .

 

( 5.9 . ) Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť na e - mailovú adresu dorshop@seznam.cz , spísať s dopravcom záznam alebo zápis o poškodení zásielky a ten do 24 hodín zaslať e - mailom predávajúcemu . Zákazník môže odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky alebo má právo požadovať primeranú zľavu na poškodené alebo neúplné tovaru . Ak je kupujúcim prevzatie zásielky potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu , na dodatočné neúplnosti alebo poškodenia dodávky počas prepravy nie je žiadny nárok .

 

( 5.10 . ) Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení zásielky bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok .

 

( 5.11 . ) Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky , je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne na účely ďalšieho postupu .

 

( 5.12 . ) V prípade osobného odberu bude predávajúci kontaktovať kupujúceho , akonáhle bude tovar pripravený na vyzdvihnutie .

 

Článok 6.

ZÁRUKA TOVARU A REKLAMÁCIA

 

( 6.1 . ) Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov .

 

( 6.2 . ) Reklamácia poškodenia zisteného ihneď po prevzatí zásielky : Obsah zásielky je nutné skontrolovať čo najskôr po doručení , pretože tovar poškodený pri preprave je možné reklamovať max do 2 dní od prevzatia zásielky . Ak Vám Slovenská pošta alebo iný dopravca dodá tovar v poškodenom obale alebo ak máte podozrenie , že tovar by mohlo byť poškodené , môžete odmietnuť prevzatie zásielky . Kuriér nemá povinnosť čakať na rozbalenie zásielky . V prípade , že po rozbalení zistíte poškodenie obsahu , je nutné zásielku reklamovať u prepravcu do 2 dní od prevzatia . V každom prípade odporúčame , aby ste sa na nás najskôr obrátili telefonicky ( tel +420 777 944 755 ) alebo emailom ( dorshop@seznam.cz ) a konzultovali ďalší postup .

 

( 6.3 . ) Reklamácia vady vzniknuté počas užívania tovar v záručnej lehote : Na celý náš sortiment sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov , pokiaľ nie je uvedené inak . Faktúra slúži ako záručný list . V prípade reklamácie tovaru zašlite či inak doručte na svoje náklady na adresu prevádzkovateľa : DOR - SPORT sro , Bruzovice 247 , Sedliště 739 36. Uveďte dôvod reklamácie , priložte faktúru a sprievodný list s popisom vady . Tovar zabaľte starostlivo tak , aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy . Po obdržaní tovaru Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám ďalší postup . Aj v tomto prípade je dobré pred odoslaním tovaru na reklamáciu konzultovať postup s prevádzkovateľom telefonicky ( tel +420 558 653 177 ) alebo emailom ( dorshop@seznam.cz ) . Termín pre vybavenie reklamácie je 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru a náležitostí uvedených vyššie . Náklady na zaslanie vybavenej reklamácie späť kupujúcemu hradí prevádzkovateľ .

 

Článok 7.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

( 7.1 . ) Ak sa zákazník rozhodne zrušiť ( stornovať ) objednávku z akéhokoľvek dôvodu , zaväzuje sa , aby okamžite informoval predávajúceho ( písomne ??, e - mailom alebo telefonicky) , avšak predtým , než bude tovar vyexpedovaný . K stornu objednávky stačí uviesť číslo objednávky a kontaktný údaj zákazníka .

 

( 7.2 . ) Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade , že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania .

 

( 7.3 . ) Kupujúci spotrebiteľ má podľa § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo už odoslaný či ním prijatý tovar vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu , nepoškodený , bez známok opotrebenia na vlastné náklady - má teda právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodov a bez akejkoľvek sankcie . V prípade , že je tovar používaný a čiastočne opotrebovaný , predávajúci vypočíta náklady súvisiace s uvedením tovaru do jeho pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare . Týmto spôsobom určí , o koľko bude znížená cena , ktorú vráti predávajúci kupujúcemu .

 

( 7.4 . ) K zásielke musia byť priložené všetky dokumenty , a to vrátane faktúry ( alebo iného účtovného dokladu ) , alebo musí byť vznik zmluvy inak hodnoverne preukázaný . Zákazník odošle vrátený tovar spolu s odstúpením od zmluvy na adresu predávajúceho , špecifikovanú v ust 1.1 týchto obchodných podmienok . Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar , prípadne zníženú o sumu úmernú opotrebenie či poškodenie ( pozri ust 7.3 . Týchto obchodných podmienok ) , na ním uvedené číslo bankového účtu či inak na základe vzájomnej dohody , a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenie od zmluvy . Tovar nezasielajte na dobierku . Náklady na bezhotovostný prevod , prípadne poštovné , hradí predávajúci .

 

( 7.5 . ) Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje :

 

na poskytovanie služieb , ak s ich plnením bolo so súhlasom spotrebiteľa začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia ,

na dodávku tovaru alebo služieb , ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa ,

na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu alebo zastaraniu ,

na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov , ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal , na dodávku novín , periodík a časopisov , na hry a lotérie .

 

( 7.6 . ) Spotrebiteľ ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy , ktorej predmetom je tovar, ktorý nemôže byť pre svoj charakter vrátený , ako vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES , o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku .

 

( 7.7 . ) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade , že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru . V prípade , že táto situácia nastane , predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe . V prípade , že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny , bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo inak na základe vzájomnej dohody , a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia storna objednávky zo strany predávajúceho .

 

( 7.8 . ) Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade , že kupujúci poruší ( hoci aj raz ) tieto obchodné podmienky . Predávajúci má tiež právo sa domáhať náhrady nákladov , ktoré mu vznikli pri porušení obchodných podmienok zo strany kupujúceho .

 

Článok 8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

( 8.1 . ) Zákazník , ktorý sa zaregistruje nie webe , sa zaväzuje , že internetovú stránku nepoužije na nahratie , umiestnenie alebo k inému spôsobu sprístupnenie obsahu , ktorý je protiprávny , škodlivý , ohrozujúci , zneužívajúce , obťažujúce , hanlivý , vulgárny , obscénny, hanlivý , urážlivý , nenávistný alebo rasovo , etnicky alebo inak motivovaný alebo ktorý porušuje súkromie iných . Za všetky informácie , odkazy , dáta , obrázky či iné materiály ( ďalej len obsah ) , nahrané na webe nesie výhradnú zodpovednosť osoba , ktorá je pôvodcom tohto obsahu . To znamená , že registrovaný zákazník je úplne zodpovedný za všetok obsah , ktorý nahrá , umiestni alebo iným spôsobom sprístupní na webe . Táto zodpovednosť sa môže premietnuť aj do trestnoprávnej roviny .

 

( 8.2 . ) Predávajúci má právo zrušiť registráciu zákazníka , ktorý porušuje podmienky podľa ust 8.1 . týchto obchodných podmienok .

 

( 8.3 . ) Zákazník sa zaväzuje zachovávať dobré meno webu , ako aj predávajúceho .

 

( 8.4 . ) Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú vyvinúť všetku snahu , aby vyriešili priateľským , priamym a neformálnym rokovaním akýkoľvek nesúlad alebo spor vznikajúce medzi nimi alebo v súvislosti so zmluvou . Kupujúci a predávajúci sa dohodli , že spory , ktoré nebudú vyriešené podľa predchádzajúcej vety , budú riešené miestne a vecne príslušnými súdmi Slovenskej republiky .

 

( 8.5 . ) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webe predávajúceho , v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim , ktorý je bez výhrad prijíma . Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie týchto obchodných podmienok . Takto zmenené či doplnené obchodné podmienky budú uverejnené na tomto webe .

 

( 8.6 . ) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 04. 12. 2012 .

 

 

Článok 9.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

( 9.1. ) Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Článok 10.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

 

( 10.1. )  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

( 10.2. ) Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať

 

Rovnaké podmienky platia aj pri registrácii zákazníka na webe predávajúceho .


GDPR

Podmienky Ochrana osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

(ďalej len: "GDPR") je     DOR-SPORT s.r.o.  IČO 60774151 so sídlom Bruzovice 247, 739 36 Sedliště

(ďalejlen: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú e-mail: dorsport@dorsport.cz

Telefón: 00420 595 170 800 , 00420 607 687 298

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby;

identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo

identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné

údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú,

genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal

na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi

Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné

vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným

požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné

zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a

správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu záruky).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb

na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Webareal) a ďalšie služby v súvislosti s

prevádzkovaním eshopu, zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo

medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15

GDPR,

právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18

GDPR.

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa

domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie

osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v

listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený

a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov

zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

DOR-SPORT s.r.o.

MzkxYjZmM